card

Мэргэжлийн жүжигчдийн анкет

ЖИЧ Дүрийн сонгон шалгаруулалтад оролцож буй та 50MB - аас хэтрэхгүй багтаамжтай 20 - 30 секундын бичлэг, 20MB - аас хэтрэхгүй зураг илгээнэ үү. Гар утасны бичлэг байж болно